Home > Contact   Contact


Zhejiang Xinqiu Water Supply Equipment Co., Ltd.
Tel: 0086 577-66502221
Fax: 0086 577-65111270
Add: Ruian, Zhejiang Ting Fung Street Village Ao Tian Zhenfeng 90No. 411, Jinhai 1st Road, Economic Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province
Mail: fuan@wzfuan.com

Product Search

Contact Us

    联系我们

    TEL: 0086 577-66502221
    FAX: 0086 577-65111270
    ADD: No. 411, Jinhai 1st Road, Economic Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province
    Mail: 1361041172@qq.com

All rights reserved©Zhejiang Xinqiu Water Supply Equipment Co., Ltd.